Babel Afial

Temática


BABEL AFIAL é unha revista anual de filoloxía inglesa e alemá que publica traballos, previo informe positivo do Comité de Redacción, sobre as seguintes temáticas:

  • Lingua inglesa e alemá
  • Literatura inglesa e alemá
  • Lingüística Aplicada
  • Teoría Literaria
  • Tradución
  • Metodoloxía
  • Lexicoloxía e Lexicografía

Frecuencia de Publicación


Babel a.f.i.a.l. publicase cunha periodicidade anual, no último trimestre do ano.

Idiomas


Pódense enviar artigos e reseñas redactados nos seguintes idiomas:

Alemá | Español | Galego | Inglés

Política de Acceso


Esta revista permite acceso directo e inmediato a todo o seu contido dende os comezos da súa publicación a través desta páxina web para facilitar o intercambio de coñecemento e promoción dos autores colaboradores.